Detaylı bilimsel program yayınlandı. Detaylar için tıklayınız.

Detaylı bilimsel program yayınlandı. Detaylar için tıklayınız.

4 MAYIS 2023, PERŞEMBE

10:30 – 18:00

ULTRASONOGRAFİ KURSU- 2. USPER
Kurs Koordinatörü: Dr. Betül Sözeri
Eğiticiler: Dr. Erbil Ünsal, Dr. Betül Sözeri, Dr. Sibel Bakırcı,
Dr. Fatma Aydın, Dr. Ayşenur Paç Kısaarslan, Dr. Hafize Emine Sönmez, Dr. Ferhat Demir, Dr. Rana İşgüder, Dr. Duygu Kurtuluş, Dr. Hatice Adıgüzel Dündar, Dr. Pınar Özge Avar, Dr. Zahide Ekici, Dr. Özge Başaran

10:30 – 11:00

Ultrason Pratiğinin Temelleri ve Artefaktlar
Dr. Betül Sözeri

11:00 – 11:15

Sonoanatomi ve Patolojik Bulgular-Diz ve Kalça
Dr. Erbil Ünsal

11:15 – 12:15

PRATİK – 1
Dr. Erbil Ünsal, Dr. Betül Sözeri, Dr. Fatma Aydın, Dr. Ayşenur Paç Kısaarslan, Dr. Duygu Kurtuluş, Dr. Hatice Adıgüzel Dündar, Dr. Pınar Özge Avar, Dr. Zahide Ekici

12:15 – 12:30

Sonoanatomi ve Patolojik Bulgular-Dirsek ve Omuz
Dr. Duygu Kurtuluş

12:30 – 13:30

Öğle Yemeği

13:30 – 14:00

PRATİK – 2
Dr. Erbil Ünsal, Dr. Betül Sözeri, Dr. Ayşenur Paç Kısaarslan, Dr. Hafize Emine Sönmez, Dr. Fatma Aydın, Dr. Hatice Adıgüzel Dündar, Dr. Zahide Ekici, Dr. Pınar Özge Avar,

14:05 – 14:15

Kahve Arası

14:15 – 14:30

Sonoanatomi ve Patolojik Bulgular-El Bileği
Dr. Hatice Adıgüzel Dündar

14:30 – 14:40

Sonoanatomi ve Patolojik Bulgular- El Küçük Eklemleri ve Tırnak
Dr. Fatma Aydın

14:40 – 14:55

Sonoanatomi ve Patolojik Bulgular-Ayak Bileği ve Ayak
Dr. Betül Sözeri

14:55 – 15:45

PRATİK – 3
Dr. Erbil Ünsal, Dr. Betül Sözeri, Dr. Ayşenur Paç Kısaarslan, Dr. Ferhat Demir, Dr. Zahide Ekici, Dr. Hatice Adıgüzel Dündar, Dr. Rana İşgüder, Dr. Pınar Özge Avar,

15:55 – 16:15

Sonoanatomi ve Patolojik Bulgular-Entez Alanları
Dr. Sibel Bakırcı

16:15 – 17:00

PRATİK – 4
Dr. Erbil Ünsal, Dr. Betül Sözeri, Dr. Ayşenur Paç Kısaarslan, Dr. Sibel Bakırcı, Dr. Özge Başaran, Dr. Duygu Kurtuluş, Dr. Hatice Adıgüzel Dündar, Pınar Özge Avar,

17:00 – 17:15

DEMO – Kapanış – Sertifika

17:15 – 17:30

Kahve Arası 

17:30 – 18:15

AÇILIŞ – MÜZİK DİNLETİSİ
Dr. Betül Sözeri
Ümraniye Pediatri Derneği Başkanı

18:15 – 18:55

18 OLMAK YETERLİ Mİ? ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİNLİĞE GEÇİŞ BAKIMI
Oturum Başkanları: Dr. Yelda Bilginer, Dr. Tuncay Duruöz

18:15 – 18:35

Çocukluktan Erişkine Geçişte Son Bir Yılda Çocuk Romatolojide Neler Değişti ?
Dr. Nuray Aktay Ayaz

18:35 – 18:55

Çocukluktan Erişkine Geçişte Son Bir Yılda Erişkin Romatolojide Neler Değişti ?
Dr. Serdal Uğurlu

18:55 – 19:00SS – 01 Sistemik Lupus Eritematozus Olan Ergenler Ve Genç Yetişkinlerde Geçişe Hazır Olma Durumunun Değerlendirilmesi
Dr. Selen Duygu Arık

19:00 – 19:05

SS – 02 Pediatrik romatoloji takibinden erişkin romatoloji takibine devam eden hastalarin değerlendirilmesi

Dr. Tuba Demirci Yıldırım

19:05 – 19:10

SS – 03 Covid-19 pandemisi kapanma döneminde jüvenil başlangıçlı romatizmal hastalığı olan adölesanların erişkin bakıma geçiş sürecinde yaşadıkları sorunlar

Dr. Rana İşgüder

19:10 – 19:15

SS – 04 Çocukluktan Erişkine Juvenil İdiyopatik Artrit

Dr. Zeynep Balık

19:15 – 19:20

SS – 05 Çocukluktan erişkin bakımına geçiş deneyimimiz

Dr. Ramazan Emre Yiğit

19:30

Akşam Yemeği (Ana Restaurant)

5 MAYIS 2023, CUMA

08:00 – 12:30

İNFLAMASYON KURSU
Kurs Koordinatörü: Dr. Betül Sözeri

08:00 – 10:00

Oturum Başkanları: Dr. Betül Sözeri, Dr. Kenan Barut

08:00 – 08:30

Otoinflamasyon Mekanizmaları
Dr. Erbil Ünsal

08:30 – 09:00

Otoimmünite Mekanizmaları
Dr. Seza Özen

09:00 – 09:30

Hiperinflamasyon, MAS, Sitokin Fırtınası
Dr. Özgür Kasapçopur

09:30 – 10:00

Yeni Yolaklar – Kara Delikler
Dr. Yelda Bilginer

10:00 – 10:15

Kahve Arası

10:15 – 11:15

Oturum Başkanları: Dr. Seza Özen, Dr. Nuray Aktay Ayaz

10:15 – 10:45

HLA İlişkili Hastalıklar / HLA DRB1, HLA B27 ve HLA B51
Dr. Ahmet Gül

10:45 – 11:15

İmmündisregülasyon Bozukları, İmmün Yetmezlikler ve Otoimmünite İlişkisi
Dr. Şebnem Sara Kılıç

11:15 – 12:35

Oturum Başkanları:
Dr. Hafize Emine Sönmez, Dr. Şerife Gül Karadağ

11:15 – 11:35

Biyomarker/Proteomiks
Dr. Murat Kasap

11:35 – 11:50

Deneysel Hayvan İnflamasyon Modelleri
Dr. Selcen Göçmez

11:50 – 12:05

Hayvan Modellerinde İnflamasyonun Davranışsal ve Moleküler Belirteçleri
Dr. Ayşe Karson

12:05 – 12:20

Hayvan Deneyi Planlama ve Yürütme Süreçleri
Dr. Tijen Utkan

12:20 – 12:35

Temel Bilimlerde Hipotez Geliştirme ve Proje Planlama Teknikleri
Dr. Ayşenur Paç Kısaarslan

12:35 – 13:30

Öğle Yemeği

13:30 – 14:15

UYDU SEMPOZYUM
CAPS ve SJIA Tedavisinde Canakinumab Tedavisi İle İlgili Merak Edilenler
Moderatör: Prof. Dr. Betül Sözeri
Konuşmacılar: Prof. Dr. Ahmet Gül, Prof. Dr. Nuray Aktay Ayaz

14:15 -15:45

VASKÜLİTLER
Oturum Başkanları: Dr. Ömer Karadağ, Dr. Mukaddes Kalyoncu

14:15 – 14:25

Vaskülit Zor Olgu
Dr. Gülçin Otar Yener

14:25 – 14:45

ANCA İlişkili Vaskülitlere Olgularla Bakış
Dr. Serdal Uğurlu

14:45 – 15:05

Takayasu Arteritine Olgularla Bakış
Dr. Ezgi Deniz Batu

15:05 – 15:25

Santral Sinir Sistemi Vaskülitlerinin Primer ve Sekonder Nedenleri
Dr. Özge Başaran

15:25 – 15:45

IgG4 İlişkili Hastalık – Tanı ve Tedavideki Zorluklar
Dr. Ömer Karadağ

15:45 – 16:00

Kahve Arası

16:00 – 16:45

UYDU SEMPOZYUM

JIA Tedavisinde Güçlü Dost: Metotreksat
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yelda Bilginer
Konuşmacı: Prof.Dr. Betül Sözeri

16:45 – 17:35

BEHÇET HASTALIĞI
Oturum Başkanları: Dr. Seza Özen , Dr. Ayşe Cefle

16:45 – 16:55

Behçet Hastalığı Zor Olgu
Dr. Ceyhun Açarı

16:55 – 17:15

Çocuk Romatolojide Behçet Hastalığında Tanısal Karışıklar ve Tedavi Zorlukları
Dr. Hafize Emine Sönmez

17:15 – 17:35

Erişkin Romatolojide Behçet Hastalığında Tanı ve Tedavi Zorlukları
Dr. Ahmet Gül

17:35 – 17:50

Kahve Arası

17:50 – 18:50

OTOİNFLAMATUAR HASTALIKLAR
Oturum Başkanları: Dr. Özgür Kasapçopur, Dr. Serdal Uğurlu

17:50 – 18:10

FMF’de Kolşisin Direnci Olan Hasta Yönetimi
Dr. Deniz Gezgin Yıldırım

18:10 – 18:30

Heterozigot Mutasyon Taşıyan Hastaların Yönetimi, Kolşisin Kesilebilir mi?
Dr. Kübra Öztürk

18:30 – 18:50

Otoinflamatuar Hastalıklarda Anti-interlökin-1 Tedavi Kesilebilir mi ?
Dr. Elif Çelikel

18:50 – 19:00

Kahve Arası

19:00 – 19:45

PEDİATRİK ROMATİZMAL HASTALIKLAR VE KRONİK AĞRI YÖNETİMİ
Oturum Başkanları:
Dr. Kerem Alptekin, Dr. Rabia Miray Kışla Ekinci

19:00 – 19:15

Kronik Ağrı Yönetimi
Dr. Ayşegül Ketenci

19:15 – 19:30

Pediatrik Fibromiyalji Sendromu
Dr. Julide Öncü Alptekin

19:30 – 19:45

Kronik ağrıda otonom disfonskiyon ve nöroinflamasyon
Dr. Ali Veysel Özden

19:45

Akşam Yemeği (Ana Restaurant)

6 MAYIS 2023, CUMARTESİ

 

SALON A

08:30 – 09:50

DERİDEN EKLEME PANORAMİK BAKIŞ
Oturum Başkanları:
Dr. Filiz Cebeci Kahraman , Dr. Metin Kaya Gürgöze

08:30 – 08:50

Psoriasis
Dr. Burçe Can Kuru

08:50 – 09:10

Psoriatik Artrit
Dr. Ferhat Demir

09:10 – 09:30

Psoriatik Artrit Klinik, Epidemiyoloji ve Patogenez
Dr. Sibel Bakırcı

09:30 – 09:50

Hangi Dermatolojik Bulgularda Hangi Romatizmal Hastalıkları Düşünelim?
Dr. Mustafa Çakan

09:50 – 10:10

Kahve Arası

10:10 – 11:10

SPONDİLOARTROPATİLER
Oturum Başkanları: Dr. Cemal Bes, Dr. Mustafa Çakan

10:10 – 10:30

Entezit İlişkili Artrit mi ? Juvenil Spondilit mi ?
Dr. Balahan Makay

10:30 – 10:50

Spondiloartropatilerde MR/BT İncelemesi – Ne Zaman? Hangi Ekleme?
Dr. Umut Kalyoncu

10:50 – 11:10

Spondiloartritte Tedavi Seçenekleri – Yeni Yolaklar, Gelecekte Ne Var ?
Dr. Pamir Atagündüz

11:10 – 11:30

Kahve Arası

11:30 – 12:15

UYDU SEMPOZYUM
Çocukluktan Erişkine Spondiloartropatilerde Etanersept ile 20 Yıllık Deneyim
Konuşmacılar:
Dr. Betül Sözeri, Dr. Umut Kalyoncu

12:15 – 13:30

Öğle Yemeği

13:30 – 14:10

JUVENİL SPONDİLOARTROPATİDE BİYOLOJİK DMARD DEĞİŞİMİ (OLGULARLA TARTIŞMALI OTURUM) ANTİ-TNF’DEN ANTİ-TNF’YE Mİ? YA DA BAŞKA MOLEKÜL MÜ?
Oturum Başkanları: Dr. Belde Kasap Demir , Dr. Erbil Ünsal
Anti-TNF
Dr. Ayşenur Paç Kısaaslan
Başka Molekül
Dr. Şerife Gül Karadağ

14:10 – 14:55

UYDU SEMPOZYUM
Çocukluktan Erişkine Spondiloartritlerin Tedavisinde Ortak Çözüm
Oturum Başkanı:
Dr. Betül Sözeri
Entezit İlişkili Artritin Tedavisinde HUMIRA
Dr. Özge Başaran
Spondiloartritlerin Tedavisinde HUMIRA
Dr. Pamir Atagündüz

14:55 – 15:15

JİA’DA ÇELDİRİCİ METABOLİK HASTALIKLAR
Oturum Başkanı: Dr. Serkan Türkuçar
Konuşmacı: Dr. Mehmet Yıldız

15:15 – 15:30

Kahve Arası

15:30 – 16:30

SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS
Oturum Başkanları: Dr. Sevcan Bakkaloğlu, Dr. Balahan Makay

15:30 – 15:50

Sistemik Lupus Eritematozus Sınıflandırma ve Aktivite Ölçekleri
Dr. Sezgin Şahin

15:50 – 16:10

Adolesan Gebelerde SLE ve Gebelik Komplikasyonları
Dr. Cemal Bes

16:10 – 16:30

Lupus Nefritinde Multidisipliner Yaklaşım
Dr. Selçuk Yüksel

16:30 – 17:20

BAĞ DOKUSU HASTALIKLARI YÖNETİMDE ZORLANDIKLARIMIZ
Oturum Başkanları: Dr. Ayten Yazıcı, Dr. Hakan Poyrazoğlu

16:30 – 16:40

JDM-Skleroderma Zor olgu
Dr. Sümeyra Çiçek

16:40 – 17:00

Kalsinozis Tedavi ve Yönetimi
Dr. Nuray Aktay Ayaz

17:00 – 17:20

Dijital Ülserde Olgularla Tedavi Seçenekleri
Dr. Amra Adroviç

17:20 – 17:40

Kahve Arası

17:40 – 18:20

ÇOCUK ROMATOLOJİDE AZ BİLİNENLER
Oturum Başkanları: Dr. Hafize Emine Sönmez, Dr. Sibel Balcı

17:40 – 18:00

Akılcı İlaç Uygulamaları ve Preoperatif İlaç Yönetimi
Dr. Selcan Demir

18:00 – 18:20

Doktorun Makine ile İmtihanı
Dr. Fuat Akal

 

SALON A

SALON B

SALON C

18:30 – 19:25

Sözel Bildiri Sunumları – 1
Oturum Başkanları:
Dr. Fatma Aydın, Dr. Oya Köker
SS-06
Juvenil idiyopatik artrit ilişkili üveitlerin İdiyopatik üveitlerle Karşılaştırılması
Dr. Vafa Guliyeva
SS-07 Refrakter/Ağır Pediatrik Behçet Hastalığında Biyolojik Tedavilerin Güvenliği ve Etkinliği: Uluslararası Kohort Değerlendirmesi
Dr. Özlem Akgün
SS-08 Çocukluk Çağı Behçet Hastalığında Gastrointestinal Tutulum
Dr. Merve Cansu Polat
SS-09 Ailesel Akdeniz Ateşi Olan Hastalarda COVID-19 Pandemi Kısıtlamalarının Etkilerinin Değerlendirilmesi
Dr. Şeyma Ertem

SS-10 Jüvenil İdiyopatik Artrit Tanılı Hastalarda Fonksiyonel Kapasite Değerlendirmesi İçin Bir Alternatif Araç Olarak Süreli Otur Kalk Testi: Pilot Çalışma
Dr. Nilay Arman
SS-11 Jüvenil İdiyopatik Artrit ve Ailevi Akdeniz Ateşi Tanılı Çocuk ve Adölesanların Aerobik Kapasite Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma
Dr. Asya Albayrak
SS-12 Çocukluk çağında lokalize ve sistemik skleroderma tek merkez izlem sonuçları
Dr. Gülşah Pirim
SS-13 Ailevi Akdeniz Ateşi Tanısı İle Takip Edilen Hastalarda Tam Kan Viskozitesinin Değerlendirilmesi
Dr. Şerife Tuncez
SS-14 Sistemik jia ve otoinflamatuar hastalıklarda kanakinumab ilaç güvenilirliği: PERA çalışma grubu ön sonuçları
Dr. Taner Çoşkuner
SS-15 Çocukluk Çağı Sjögren Sendromu: Çok Merkezli Çalışma
Dr. Gülşah Kılbaş
SS-16 Pediatrik Romatoloji hastalarında Rituximab Tedavisinin B hücre üzerine Etkisi: Tek Merkez Deneyimi
Dr. Gülcan Özomay Baykal

Sözel Bildiri Sunumları – 2
Oturum Başkanları:
Dr. Hafize Emine Sönmez, Dr. Zahide Ekinci
SS-17
Jüvenil sistemik lupus eritematozus hastalarında otoantikorların kümeleme analizi ve ENA profilindeki değişimlerin hastalık sonuçları ile ilişkisi
Dr. Özge Baba
SS-18 Juvenil Lokalize Skleroderma: Tek Merkez Deneyimi
Dr. Veysel Çam
SS-19 Tekrarlayan oral aftı olan pediatrik hastaların değerlendirilmesi
Dr. Merve Kutlar Tanıdır
SS-20 İnflamasyon İndekslerinin Kawasaki Hastalığı ve Kawasaki Benzeri Multisistemik İnflamatuvar Sendromda Ayırt Edici Parametre Olup Olmadığının Değerlendirilmesi
Dr. Kadir Ulu
SS-21 Oligoartiküler juvenil idiyopatik artritli hastalarda intraartiküler kortikosteroid deneyimi
Dr. Emil Aliyev
SS-22 Kronik Non-bakteriyel Osteomiyelit (KNO) hastalığı tanısını koymada Yapay Zeka modeli ‘Maverik’: Ön sonuçlar;
Dr. Emil Aliyev
SS-23 Hiperinflamatuvar Süreçlerde Aralıklı (On demand) Anakinra Deneyimi
Dr. Kadir Ulu
SS-24 Çocuklarda Lokalize Sklerodermanın Ultrasonografik Değerlendirmesi
Dr. Şeyma Türkmen
SS-25 Proliferatif Lupus Nefriti Olan Çocuklarda Lupus Düşük Hastalık Aktivite Halinin Sıklığı ve İlişkileri
Dr. Hakan Kısaoğlu;
SS-26 Jüvenil İdiopatik Artrit Tanılı Çocuklarda Eklem İçi Enjeksiyon Öncesi ve Sonrası Eklemdeki Değişikliklerin Ultrasonografik Olarak Değerlendirilmesi
Dr. Şeyma Türkmen
SS-27 İnfantil başlangıçlı Juvenil İdiopatik Artrit hastalarının çok merkezli değerlendirilmesi
Dr. Kübra Öztürk

Sözel Bildiri Sunumları – 3
Oturum Başkanları:
Dr. Şerife Gül Karadağ, Dr. Sibel Balcı
SS-28
Üveit İle Başvuran Hastaların Demografik ve Klinik Verileri: Tek Merkez Deneyimi
Dr. Yunus Emre Bayrak
SS-29 Adolesanlarda Femoral Kıkırdak Kalınlığının Vücut Kompozisyonu ve D Vitamini Düzeyi ile İlişkisi: Ultrasonografik Bir Çalışma
Dr. Pınar Özge Avar Aydın
SS-30 ANA-pozitif oligoartiküler jüvenil idiyopatik artrit hastalarında üveit gelişimi için gözyaşı proteom profili bir belirleyici olabilir mi?
Dr. Yunus Emre Bayrak
SS-31 Sağlıklı Çocuklarda Tırnak Yatağı Kapiller Yapısının Özelliklerinin Tanımlanması
Dr. Hatice Adıgüzel Dündar
SS-32 Esansiyel hipertansiyonlu hastaların kapileroskopik incelenmesi
Dr. Yunus Emre Bayrak
SS-33 Jüvenil İdiyopatik Artritli Hastalarda Biyolojik Kullanımı Ve Biyolojik İlaçlar Arasında Geçiş Nedenleri
Dr. Seher Şener
SS-34 Antifosfolipid antikorlarının sistemik eritematozus kliniği üzerine etkisi
Dr. Nilüfer Tekgöz
SS-35 Pediatrik Behçet Hastalarında Ek İmmunsüpresif Tedavi Gereksiniminin Tahmin Edilmesi
Dr. Seher Şener
SS-36 Kronik non-bakteriyel osteomiyelit (KNO) tanılı hastalarda bisfosfanat kullanımı: Tek merkez deneyimi
Dr. Müşerref Kasap Cüceoğlu
SS-37 Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Servikal Adenit Sendromu Tanılı Çocukların Ebeveynlerinin Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Ailevi Akdeniz Ateşine Göre Karşılaştırılması
Dr. Elif Arslanoğlu Aydın
SS-38 Tunus ve Türkiye’deki Entezit İlişkili Artrit Hastalarının Karşılaştırılması
Dr. Fatma Gül Demirkan
SS-39
Remisyon nedeniyle biyolojik tedavilerinin kesilmesi sonrası alevlenen hastaların yeniden inaktif hastalığa ulaşma durumlarının değerlendirilmesi
Dr. Ayşe Tanatar

7 MAYIS 2023, PAZAR

 

SALON A

SALON B

 

SALON C

09:00 – 10:00

SİSTEMİK JİA
Oturum Başkanları:
Dr. Banu Çelikel Acar
Dr. Ayşe Balat

 

  

09:00 – 09:20

Sistemik JİA’da Patogenezden Yeni Tedavi Seçenekleri
Dr. Esra Bağlan

 

  

09:20 – 09:40

Sistemik JİA ve İntertisyel Akciğer Hastalığı
Dr. Yelda Bilginer

   

09:40 -10:00

Makrofaj Aktivasyon Sendromu
Dr. Semanur Özdel

 

  

10:00 – 10:15

Kahve Arası

10:00 – 15:30

SİSTEMİK LİTERATÜR TARAMASI VE META-ANALİZE GİRİŞ ATÖLYESİ
(Bilgisayar zorunludur. 24 kişi ile sınırlıdır. Kontenjanlarımız dolmuştur.)

Kurs Koordinatörü:Prof. Dr. Gülen Hatemi, Dr. Sinem Nihal Esatoğlu 

10:15 – 11:15

TEDAVİDE YALNIZ DEĞİLİZ:
FİZİK TEDAVİ-BESLENME OTURUMU
Oturum Başkanları:
Dr. Mukaddes Kalyoncu
Dr. Resa Aydın

 

10:00 – 10:45

Sistematik Literatür Taraması Nasıl Yapılır?
 – Sistematik literatür taramasının genel prensipleri
 – Araştırma sorusundan PICO sorusuna
 – “Anahtar kelime” seçimi
 – Veritabanları ve ötesi
 – Uygun makalelerin seçimi
Prof. Dr. Gülen Hatemi, Dr. Sinem Nihal Esatoğlu

10:15 – 10:35

Romatolojik Hastalıklarda Rehabilitasyon
Dr. Kerem Alptekin

 

10:35 – 10:55

Olgu Sunumları ile İnflamatuar Hastada Non- inflamatuar Ağrı Nedenleri
Dr. Duygu Kurtuluş

 

10:55 – 11:15

Spondiloartropatilerde Beslenme Önerileri
Dr. Sümeyra Candan

 

10:45 – 11:30

Sistematik derleme ve Metaanaliz Nasıl Oluşturulur?

– Makalelerden veri ekstraksiyonu
– Verilerin uygun yöntemlerle birleştirilmesi
– Heterojenite
– Olası hatalar
Prof. Dr. Gülen Hatemi, Dr. Sinem Nihal Esatoğlu

11:15 – 12:05

 

Sözel Bildiri Sunumları – 4
Oturum Başkanları:
Dr. Mustafa Çakan, Dr. Mehmet Yıldız
SS-40 Ailevi Akdeniz Ateşi Olan Çocukların Birinci Derece Yakınlarının Sağlık Durumları
Dr. Fatih Haşlak
SS-41
Gebelerde biyolojik ajan kullanımının teratojenik etki açısından retrospektif olarak incelenmesi
Dr. Mert Kaşkal
SS-42 Sınıflandırılamayan otoinflamatuar hastalık- tekrarlayan ateş sendromlu hastaların değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi
Dr. Nimet Öner
SS-43 İntraartiküler Steroid Enjeksiyonu Uygulanan Juvenil İdiyopatik Artrit Hastalarının Değerlendirilmesi
Dr. Zahide Ekici Tekin
SS-44 D Vitamini Eksikliğinin Çocuklarda Multisistem İnflamatuar Sendrom (MIS-C)Gelişimi Üzerine Etkisi
Dr. Gülçin Aytaç
SS-45 Tırnak yatağı kapilleroskopi morfolojsi: Yapay Zeka destekli sınıflandrma modeli
Dr. Figen Çakmak
SS-46 Çocuklarda Multisistem İnflamatuar Sendroma (MIS-C) Yatkınlık Yaratabilecek Gen Mutasyonlarının Değerlendirmesi
Dr. Gülçin Aytaç
SS-47 İdiopatik Üveit Tanısı İle İzlemde Olan Pediatrik Hastaların Klinik Takibi: Tek Merkez Deneyimi
Dr. Nuran Belder
SS-48 Juvenil İdyopatik Artrit ve Ailesel Akdeniz Ateşi ile Başvuran Çocuk Hastalarda Juvenil Fibromiyalji Sıklığının Sağlıklı Kontrol Grubu ile Karşılaştırılması
Dr. Gülcan Özomay Baykal

Sözel Bildiri Sunumları – 5
Oturum Başkanları:
Dr. Özge Altuğ Gücenmez, Dr. Ferhat Demir
SS-49 R202Q Polimorfizmli Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarının Klinik Özellikleri
Dr. Melda Taş
SS-50 IgA VASKÜLİTİNDE HİPOKOMPLEMENTEMİNİN KLİNİK ÖNEMİ
Dr.Melike Mehveş Kaplan
SS-51 Dirençli Juvenil İdiyopatik Artrit Tanılı Hastalarda İnfliksimab Tek Merkez Deneyimi
Dr. Emine Nur Sunar Yayla
SS-52
Immunoglobulin A vaskülitinde (IgAV) klinik bulguların ağırlığı ile inflamatuvar indekslerin ilişkisinin değerlendirilmesi
Dr. Sümeyra Başaran Çoban
SS-53 Çocukluk çağı Behçet hastalığında göz tutulumu; Tek merkez deneyimi
Dr.Serkan Coşkun
SS-54 Juvenil İdiyopatik Artrit Hastalarında Ultrasonografi ile Saptanan Subklinik Eklem Bulguları
Dr. Şengül Çağlayan
SS-55 Juvenil Dermatomiyozit Tanılı Çocuklarda Tırnak Kıvrımı Kapillaroskopik Değişiklikleri ve Spesifik Otoantikorlar
Dr. Ayşenur Paç Kısaarslan
SS-56 Sistemik Otoinflamatuar Hastalıklarda Gen Panelinin Performansının Değerlendirilmesi
Dr. Yağmur Bayındır
SS-57 Poliartiküler JIA Hastalarında Biyolojik Tedavi Alan Hastaların Özellikleri ve Biyolojik Tedavi Almayan Hastalarla Karşılaştırılması Tek Merkez Deneyimi
Dr. Esra Esen
SS-58 Ailevi Akdeniz ateşi tanılı çocuk hastaların atak nedeni ile başvuru esnasındaki semptomlarının, klinik özelliklerinin ve tetikleyici etmenlerinin değerlendirilmesi
Dr. Sevgi Akova

11:30 – 12:45

Romatolojide bilimsel bir sorun üzerinden bir metaanalize workshop-1

– Bir araştırma sorusu üzerinden anahtar kelimlerin belirlenmesi
– Bu anahtar kelimelerle literatür taraması ve flow-chart oluşturulması
Prof. Dr. Gülen Hatemi, Dr. Sinem Nihal Esatoğlu

12:45 – 13:30

 KAPANIŞ

 

12:45 – 13:30Öğle Yemeği

 

 

 

13:30 – 15:30

Romatolojide bilimsel bir sorun üzerinden bir metaanalize workshop-2

– RevMan programına ısınma
RevMan programı ile makalelerden elde edilen verilerin birleştirilmesi ve forest plot oluşturulması
Prof. Dr. Gülen Hatemi, Dr. Sinem Nihal Esatoğlu

Önceki Duyuru

Sempozyum Davet

Benzer Duyurular

Sempozyum Davet

Sempozyum Davet

Değerli Meslektaşlarımız, Çocuk Romatoloji Alanına multidisipliner bir bakış açısı ile ilkini geçen yıl düzenlediğimiz, “ Çocukluktan Erişkine Romatolojiye Panoramik Bakış Sempozyumumun”…
İnflamasyon Kursu: Genlerden Tedavi Yönetimine

İnflamasyon Kursu: Genlerden Tedavi Yönetimine

5 MAYIS 2023, CUMA 08:30 – 12:30 İNFLAMASYON KURSUKurs Koordinatörü: Dr. Betül Sözeri 08:00 – 10:00 Oturum Başkanları: Dr. Betül Sözeri,…